Zegenen grond

Middels rituelen wordt de grond en het project gezegend

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Deze zijn slechts bestemd voor het functionele gebruik van de website en zijn volkomen legaal.

Copyright © 2022 Stichting Alinso. All Rights Reserved.