Zegenen grond


Middels rituelen wordt de grond en het project gezegend